Κώτσας Ζουρουφίδης «Από το χθες στο σήμερα-οι αλλαγές στους τοπικούς μας πολιτισμούς»(θεατρικό)- Μάιος 1995