Σχολείο Ποντοκώμης-ΑΗΣ Καρδιάς «Πορεία μαθητών δημοτικών σχολείων για καλύτερο περιβάλλον» (5/6/1996)