Απρίλιος 2013-_ Δενδροφύτευση στη θέση "υδραγωγείο" Ποντοκώμης