Επαναληπτικό 6ο, Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού
 Τέσσερις μαθητές ένωσαν τις φωτογραφίες τους σε μια συλλογή. Ο πρώτος πρόσφερε-έδωσε το 1/3 του συνόλου των φωτογραφιών, ο δεύτερος το 1/4 των φωτογραφιών, ο τρίτος έδωσε το 1/8 των φωτογραφιών και ο τέταρτος πρόσφερε στην ομάδα 14 φωτογραφίες. Από πόσες φωτογραφίες πρόσφερε το καθένα από τα τρία πρώτα παιδιά; Πόσες φωτογραφίες είχε όλη η συλλογή;

Ενδεικτική λύση
Αφού οι μαθητές πρόσφεραν φωτογραφίες, που αποτέλεσαν κομμάτια-μέρη μιας συλλογής, ξεκινάω να κάνω τα κλάσματά μου ομώνυμα ώστε να δω πιο «καθαρά» και συγκρίσιμα, τι μέρος προσέφερε ο κάθε μαθητής.
ΕΚΠ (3,4,8)= 24, άρα, 
 α΄ μαθητής 1/3=8/24,  
β΄ μαθητής 1/4 =6/24,
γ΄ μαθητής 1/8= 3/24α= 8/24
α+β+γ= 17/24
β= 6/24


γ= 3/24

δ= 24/24-17/24=7/24
Ο δ΄ μαθητής πρόσφερε λοιπόν τα 7/24 της συλλογής.

Ξέρω πως τα 7/24 είναι 14 φώτο .
Άρα τα 1/24 είναι 14:7=2 φώτο.

Όλες οι φώτο της συλλογής είναι 24/24, άρα 242= 48 φώτο.
Ο α΄ μαθητής έδωσε τα 8/24 των φωτογραφιών, άρα 82= 16 φώτο.
Ο β΄ μαθητής έδωσε τα 6/24 των φωτογραφιών, άρα 62= 12 φώτο.
Ο γ ΄μαθητής έδωσε τα 3/24 των φωτογραφιών, άρα 32=6 φώτο.