"Ήταν κάποτε ένα όμορφο χωριό", Ποντοκώμη, Ιούνιος 2009