Φυσικοί αριθμοί – Θεωρία-Πράξεις

Για διάταξη- στρογγυλοποίηση- Άρτιοι- Περιττοί-στρογγυλοποίηση, πάτησε εδώ

Για πρόσθεση-αφαίρεση και πολλαπλασιασμό φυσικών, πάτησε εδώ