Ρήμα -υποκείμενο-αντικείμενο -κατηγορούμενο

  • Αναλυτική παρουσίαση για τα ρήματα : πατήστε εδώ