Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (πώς βρίσκω τον ΜΚΔ;)
Για να δείτε τους τρόπους με τους οποίους βρίσκουμε το ΜΚΔ πατήστε εδώ