«Την πατρίδα μ' έχασα»


Την πατρίδα μ' έχασα
Έκλαψα και πόνεσα

Την πατρίδα μ' έχασα
Έκλαψα και πόνεσα

=====
Λύουμαι κι' αροθυμώ, όι – όι όι - όι
Ν' ανασπάλω κ' επορώ

=========
Λύουμαι κι' αροθυμώ, όι – όι όι - όι
Ν' ανασπάλω κ' επορώ

Μίαν κι' άλλο ‘ς σην ζωήν μ'
Σο πεγάδι μ' σην αυλήν μ'

Μίαν κι' άλλο ‘ς σην ζωήν μ'
Σο πεγάδι μ' σην αυλήν μ'

========

Νερόπον ας έπινα, όι – όι όι - όι
Και τ' όμματεα μ' έπλυνα

Νερόπον ας έπινα, όι – όι όι - όι
Και τ' όμματεα μ' έπλυνα

========

Τα ταφία μ' έχασα
Ντ' έθαψα κι' ενέσπαλα

Τα ταφία μ' έχασα
Ντ' έθαψα κι' ενέσπαλα

=========
Τ' εμετέρτς αναστορώ, όι - όι όι - όι
Και ‘ς σο ψυόπο μ' κουβαλώ

Τ' εμετέρτς αναστορώ, όι - όι όι - όι
Και ‘ς σο ψυόπο μ' κουβαλώ

Μίαν κι' άλλο ‘ς σην ζωήν μ'
Σο πεγάδι μ' σην αυλήν μ'

Μίαν κι' άλλο ‘ς σην ζωήν μ'
Σο πεγάδι μ' σην αυλήν μ'

===========

Νερόπον ας έπινα, όι – όι όι - όι
Και τ' όμματεα μ' έπλυνα

Νερόπον ας έπινα, όι – όι όι - όι
Και τ' όμματεα μ' έπλυνα

=========

Εκκλησίας έρημα,
Μοναστήρεα ακάντηλα

Εκκλησίας έρημα,
Μοναστήρεα ακάντηλα

==========
Πόρτας και παράθυρα, όι – όι όι - όι
Επέμναν ακράνοιχτα

Πόρτας και παράθυρα, όι – όι όι - όι
Επέμναν ακράνοιχτα

Μίαν κι' άλλο ‘ς σην ζωήν μ'
Σο πεγάδι μ' σην αυλήν μ'

Μίαν κι' άλλο ‘ς σην ζωήν μ'
Σο πεγάδι μ' σην αυλήν μ'

========

Νερόπον ας έπινα, όι – όι όι - όι
Και τ' όμματεα μ' έπλυνα

Νερόπον ας έπινα, όι – όι όι - όι
Και τ' όμματεα μ' έπλυνα