Τα πρώτα χρόνια μετά την επανάσταση του 1821- Τα δάνεια-Ο εμφύλιος-Οι καταλήξεις των ηρώων