1954 -23 ΚΑΙ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ: "ΗΡΩΟΝ ΝΑΟΥΣΣΗΣ" ΚΑΙ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΙ ΕΔΕΣΣΑ