Ελένη Θεοδωρίδου, "Η ιστορία του Δημοτικού σχολείου Ποντοκώμης, 1923-1954"